+

Vásárlási tudnivalók

Vásárlási tudnivalók!

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Böjte Ékszerész Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a https://bojte.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

 

Ha a jelen ÁSZF tartalmával, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatos az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.  

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.bojte.com/altalanos_szerzodesi_feltetelek és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: bojte.com Általános Szerződési Feltétlei.

 

1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve:Böjte Ékszerész Kft. 

A szolgáltató székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

A szolgáltató levelezési címe: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

A panaszügyintézés helye: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-09-064169

A szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Zalaegerszeg Törvényszék Cégbírósága 

Adószáma: 11831541-2-20

Képviselő: Böjte Sándor Zsolt ügyvezető

Telefonszám: +36 30-9941709

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@bojte.com

Honlap: https://bojte.com

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Viltor Kft.

Székhely: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.71.   

Elektronikus levelezési címe: info@viltor.hu

Telefonszáma: +36 70

 

2. Alapvető rendelkezések:

 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, így különösen az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.);
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet;
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet;
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;
 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2020. április 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények különösen: szállítási költség (futárszolgálat díja) változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Regisztráció/vásárlás

 

3.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlásával, illetve regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.

 

3.2. A Felhasználó a vásárlás, illetve regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás, illetve regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó általi hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét vagy annak teljesítését.     

 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árak nem tartalmazzák a házhoz szállítással felmerülő futárszolgálat díját és az utánvétellel kapcsolatosan felmerülő költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.  

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akció csak a készlet erejéig érvényes. Az akciós termékek rendelései beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra, az akcióval bármely más kedvezmény (pl. kupon) nem összevonható.

 

4.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli a terméket való áron vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

5. a vásárlás folyamata

 

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást, amennyiben regisztrált, úgy a „Belépés” gombra kattintva - az e-mail címének és jelszavának a megadását követően - a Webáruházba való belépéssel kezdheti meg a vásárlást.

 

5.2. A termék kiválasztása: A Webáruházban szereplő termék, illetve gyártó szerinti kategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét (paraméterek), árát. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.3. Kosárba helyezés: A termék kiválasztása után a Felhasználó a „Kosárba rakom” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a „Kosárba” anélkül, hogy ezzel Felhasználónak vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. Felhasználó bármikor megtekintheti a „Kosár” tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva. A „Kosár” tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a „Kosárból” tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak a „Törlés” gomb megnyomásával, a „Kosárba” tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám módosítható. 

 

5.4. A Kosár megtekintése: A Webáruház használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a „Kosár” tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a „Törlés” gomb megnyomásával a „Kosárból”, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár” tartalmának bárminemű módosításával egyidejűleg megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a „Kosárba” tett termékek árát (Bruttó végösszeg) is. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a „Kosárba” helyezni, úgy a „Tovább a pénztárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

5.5. Vásárlói adatok megadása: A „Tovább a pénztárba” gomb lenyomását követően az Ön elérhetőségi adatait kell megadnia, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, illetve telefonszám, majd ezt követően a szállítási mód menüpont következik.  

 

5.6. Szállítási mód: A „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomását követően a pontos szállítási címet kell megadni [irányítószám, város, cím (utcanév, házszám), emelet, ajtó, egyéb], postafiók cím nem adható meg, a Szolgáltató postafiókra nem szállít. Szolgáltató kizárólag Magyarország területére szállít. A megrendelt termék(ek) minden esetben futárszolgálattal kerülnek házhozszállításra, melynek pontos díját a rendszer jelzi, amit a Felhasználó köteles megfizetni megrendelés esetén.

 

A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki a Felhasználó részére, a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre. Amennyiben a megrendelt termék(ek) bruttó vételára eléri a 15.000,- Ft-ot, a házhozszállítás Magyarország egész területére díjmentes. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a futárszolgálat díját a Felhasználó viseli. Ebben az esetben a futárszolgálat díja a számlán feltüntetésre kerül és azt a Felhasználó által a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles a Felhasználó megfizetni. A házhozszállítással kapcsolatos futárszolgálat díja 15.000,- Ft-ot el nem érő megrendelés esetén Magyarország egész területére egységesen bruttó 1.500,- Ft.

 

A terméket a futárszolgálat a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 1-10 munkanapon belül szállítja ki. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A futárszolgálat kézbesítője a Felhasználó által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni. A futárszolgálati kézbesítéskor az utánvétes megrendelés kizárólag készpénzes fizetéssel teljesíthető.

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 

5.7. Fizetési módok: A „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomását követően a Felhasználónak a „Válassz fizetési módot” menüpont alatt a kívánt fizetési módot kell bejelölnie, azaz választási lehetősége van az alábbiak közül: Borgum; Utánvétel, Előre utalás

 

Online bankkártyával: A Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató ( üzemeltetett Borgum) biztonságos online fizetési rendszerén keresztül, ahol MasterCard, Maestro*, VISA, VISA Electron* [*ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben képes a Borgum elfogadni]

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék(ek) futárszolgálattal történő kiszállítása során a Felhasználó a megrendelés végösszegét (vételárat) a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor, melynek költsége 390,- Ft.

 

A fizetési mód megadását követően a „Számlázási cím” menüpont alatt a rendszer automatikusan a Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnevet és szállítási címet tárolja, azonban a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy amennyiben a számlázási adatai nem egyeznek a megadott szállítási címmel, úgy új számlázási címet adjon meg (melynek keretében bármely eddig megadott adat módosítható), illetve amennyiben cégként vásárol, lehetőség van a céges adatok megadására.

 

5.8. A rendelés áttekintése: A „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával a „RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE” oldalra érkezik és ezen menüpont alatt

- az „Elérhetőség”, a „Szállítás” és a „Fizetés” ablakokban a Felhasználó által megadott adatok (melyek módosítására Felhasználónak a „Módosítás” gomb megnyomásával lehetősége van),

- a megrendelt termék(ek) adatai (darabszám, megnevezés, ár),

- termékek összesített vételára, a futárszolgálat díja és a választott fizetési mód, valamint

- a bruttó végösszeg (mely a termékek összesített vételárának, illetve a futárszolgálat díjának és az utánvétel költségének az együttes összege, a továbbiakban: végösszeg)

jelennek meg.

 

5.9. A rendelés véglegesítése: Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a „RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE” menüpont alatti adatok tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termék(ek)nek, valamint az Ön adatai, illetve számlázási adatok helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le rendelését. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Weboldalon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 72 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 72 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

5.10. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A Felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a rendelés megérkezéséről és feldolgozásának a megkezdéséről - a rendelés részleteit tartalmazó - e-mail-t küld.

A Weboldalon feltüntetett információk nem minősülnek a Ptk. értelmében vett ajánlattételnek. A Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó ajánlatának elküldését követő munkanapon „Megrendelés visszaigazolása” tárgyú e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó ajánlatát. A szerződés a Felhasználó által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

 

5.11. Teljesítési határidő

 

5.11.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1-10 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelésnek a futárszolgálatnak részére történő átadásakor e-mail-t küld.

 

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a kiskereskedelmi értékesítés miatt a Szolgáltató által üzemeltetett üzletekben napközben eladott termékek csak az adott munkanap végén kerülnek egyeztetésre a Webáruházban szereplő termékekkel, így az ebből adódó esetleges készlethiányért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Így amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Köteles azonban erről a Felhasználót haladéktalanul - legkésőbb 2 munkanapon belül - tájékoztatni, valamint a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül visszautalni az összeget.

 

5.11.2. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítással kapcsolatos futárszolgálat díja, illetve az utánvétellel kapcsolatos költség szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

5.12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a végösszeg előre történő megfizetéséhez köti.

 

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék kiszállítását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a megrendelés végösszegének kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával.

 

6. Elállás joga – fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (ii.26.) korm. rendelet alapján

 

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint fogyasztónak minősül „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”, melyre tekintettel a természetes személyeken kívül más személyeket nem illet meg az indokolás nélküli elállási jog.

 

6.2. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján vagy a Weboldalról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

6.3. A Felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

6.4. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

6.6. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

6.7. A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén

 

6.7.1. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn a Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége. 

 

6.7.2. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

6.7.3. Visszatartási jog  

 

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználónak visszajáró összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

6.8. A Felhasználó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

6.8.1. A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.8.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

 

A Felhasználó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell biztonságos, sérülést elkerülő csomagolásban visszaküldeni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

 

7. kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás  

 

7.1. Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

7.2. Kellékszavatosság

 

7.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

7.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

7.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

7.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

7.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3. Termékszavatosság

 

7.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

7.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

7.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

7.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

7.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

7.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.4. Jótállás

 

7.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján (a 10.000,- Ft eladási ár feletti órák és ékszerek tekintetében) a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében a jótállás időtartama:

a, 10.000 Forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b, 100.000 Forintot meghaladó, de 250.000 Forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c, 250.000 Forint eladási ár felett három év. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

7.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4.4. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

7.4.5. A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

7.4.6. Ha a Felhasználó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

7.5. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

7.5.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

 

7.5.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

7.5.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

7.5.4. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

7.5.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

 

7.5.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

 

7.5.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

7.5.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

8. Vegyes Rendelkezések

 

8.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

8.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

8.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés betartásához.

 

8.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Felhasználóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Felhasználó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

8.6. A Szolgáltató a Webáruházban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

8.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

8.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 

9. Panaszkezelés rendje

 

9.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 309941709

E-mail:info@bojte.com

Postai cím: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

 

9.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


9.5. A Felhasználó a panaszának Szolgáltató általi elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

9.5.1. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Z Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

9.5.2. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 
Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 
Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 
Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 
 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 
Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 
Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
 

9.6. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

9.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

9.8. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

9.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

9.10. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;
a Feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

10. Szerzői jogok

 

10.1. Miután a Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.4. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

10.5. A barcsikekszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

10.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,- Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja. 

 

11. Részleges érvénytelenség  

 

Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy a jelen ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

 

12. Adatvédelem

 

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.bojte.com/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

 

                                                                                                                    

Kapcsolat

  • 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.1.
  • +36309941709
  • bojtekft@t-online.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.