+

Általános Szerződési Feltételek

ÁszF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Böjte Ékszerész Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a https://bojte.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

 

Ha a jelen ÁSZF tartalmával, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatos az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.  

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.bojte.com/altalanos_szerzodesi_feltetelek és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: bojte.com Általános Szerződési Feltétlei.

 

1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve:Böjte Ékszerész Kft. 

A szolgáltató székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

A szolgáltató levelezési címe: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

A panaszügyintézés helye: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 20-09-064169

A szolgáltatót nyilvántartó bíróság: Zalaegerszeg Törvényszék Cégbírósága 

Adószáma: 11831541-2-20

Képviselő: Böjte Sándor Zsolt ügyvezető

Telefonszám: +36 30-9941709

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@bojte.com

Honlap: https://bojte.com

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Viltor Kft.

Székhely: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.71.   

Elektronikus levelezési címe: info@viltor.hu

Telefonszáma: +36 70

 

2. Alapvető rendelkezések:

 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, így különösen az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.);
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet;
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet;
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;
 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.2. A jelen Szabályzat 2020. április 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények különösen: szállítási költség (futárszolgálat díja) változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, magatartási kódexre nem utal. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Regisztráció/vásárlás

 

3.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlásával, illetve regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.

 

3.2. A Felhasználó a vásárlás, illetve regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás, illetve regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználó általi hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét vagy annak teljesítését.     

 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árak nem tartalmazzák a házhoz szállítással felmerülő futárszolgálat díját és az utánvétellel kapcsolatosan felmerülő költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.  

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akció csak a készlet erejéig érvényes. Az akciós termékek rendelései beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra, az akcióval bármely más kedvezmény (pl. kupon) nem összevonható.

 

4.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli a terméket való áron vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

5. a vásárlás folyamata

 

5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást, amennyiben regisztrált, úgy a „Belépés” gombra kattintva - az e-mail címének és jelszavának a megadását követően - a Webáruházba való belépéssel kezdheti meg a vásárlást.

 

5.2. A termék kiválasztása: A Webáruházban szereplő termék, illetve gyártó szerinti kategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét (paraméterek), árát. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.3. Kosárba helyezés: A termék kiválasztása után a Felhasználó a „Kosárba rakom” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a „Kosárba” anélkül, hogy ezzel Felhasználónak vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. Felhasználó bármikor megtekintheti a „Kosár” tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva. A „Kosár” tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a „Kosárból” tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak a „Törlés” gomb megnyomásával, a „Kosárba” tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám módosítható. 

 

5.4. A Kosár megtekintése: A Webáruház használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a „Kosár” tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a „Törlés” gomb megnyomásával a „Kosárból”, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár” tartalmának bárminemű módosításával egyidejűleg megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a „Kosárba” tett termékek árát (Bruttó végösszeg) is. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a „Kosárba” helyezni, úgy a „Tovább a pénztárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

5.5. Vásárlói adatok megadása: A „Tovább a pénztárba” gomb lenyomását követően az Ön elérhetőségi adatait kell megadnia, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, illetve telefonszám, majd ezt követően a szállítási mód menüpont következik.  

 

5.6. Szállítási mód: A „Tovább a szállítási módokhoz” gomb megnyomását követően a pontos szállítási címet kell megadni [irányítószám, város, cím (utcanév, házszám), emelet, ajtó, egyéb], postafiók cím nem adható meg, a Szolgáltató postafiókra nem szállít. Szolgáltató kizárólag Magyarország területére szállít. A megrendelt termék(ek) minden esetben futárszolgálattal kerülnek házhozszállításra, melynek pontos díját a rendszer jelzi, amit a Felhasználó köteles megfizetni megrendelés esetén.

 

A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki a Felhasználó részére, a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre. Amennyiben a megrendelt termék(ek) bruttó vételára eléri a 15.000,- Ft-ot, a házhozszállítás Magyarország egész területére díjmentes. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a futárszolgálat díját a Felhasználó viseli. Ebben az esetben a futárszolgálat díja a számlán feltüntetésre kerül és azt a Felhasználó által a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles a Felhasználó megfizetni. A házhozszállítással kapcsolatos futárszolgálat díja 15.000,- Ft-ot el nem érő megrendelés esetén Magyarország egész területére egységesen bruttó 1.500,- Ft.

 

A terméket a futárszolgálat a rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 1-10 munkanapon belül szállítja ki. A Szolgáltató a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal. A futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. A futárszolgálat kézbesítője a Felhasználó által megadott szállítási címen legfeljebb 10 percet tud várakozni. A futárszolgálati kézbesítéskor az utánvétes megrendelés kizárólag készpénzes fizetéssel teljesíthető.

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 

5.7. Fizetési módok: A „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomását követően a Felhasználónak a „Válassz fizetési módot” menüpont alatt a kívánt fizetési módot kell bejelölnie, azaz választási lehetősége van az alábbiak közül: Borgum; Utánvétel, Előre utalás

 

Online bankkártyával: A Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató ( üzemeltetett Borgum) biztonságos online fizetési rendszerén keresztül, ahol MasterCard, Maestro*, VISA, VISA Electron* [*ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben képes a Borgum elfogadni]

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék(ek) futárszolgálattal történő kiszállítása során a Felhasználó a megrendelés végösszegét (vételárat) a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor, melynek költsége 390,- Ft.

 

A fizetési mód megadását követően a „Számlázási cím” menüpont alatt a rendszer automatikusan a Felhasználó által megadott vezeték- és keresztnevet és szállítási címet tárolja, azonban a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy amennyiben a számlázási adatai nem egyeznek a megadott szállítási címmel, úgy új számlázási címet adjon meg (melynek keretében bármely eddig megadott adat módosítható), illetve amennyiben cégként vásárol, lehetőség van a céges adatok megadására.

 

5.8. A rendelés áttekintése: A „Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával a „RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE” oldalra érkezik és ezen menüpont alatt

- az „Elérhetőség”, a „Szállítás” és a „Fizetés” ablakokban a Felhasználó által megadott adatok (melyek módosítására Felhasználónak a „Módosítás” gomb megnyomásával lehetősége van),

- a megrendelt termék(ek) adatai (darabszám, megnevezés, ár),

- termékek összesített vételára, a futárszolgálat díja és a választott fizetési mód, valamint

- a bruttó végösszeg (mely a termékek összesített vételárának, illetve a futárszolgálat díjának és az utánvétel költségének az együttes összege, a továbbiakban: végösszeg)

jelennek meg.

 

5.9. A rendelés véglegesítése: Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a „RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE” menüpont alatti adatok tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termék(ek)nek, valamint az Ön adatai, illetve számlázási adatok helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le rendelését. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a Weboldalon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 72 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 72 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

5.10. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A Felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató a rendelés megérkezéséről és feldolgozásának a megkezdéséről - a rendelés részleteit tartalmazó - e-mail-t küld.

A Weboldalon feltüntetett információk nem minősülnek a Ptk. értelmében vett ajánlattételnek. A Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó ajánlatának elküldését követő munkanapon „Megrendelés visszaigazolása” tárgyú e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó ajánlatát. A szerződés a Felhasználó által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

 

5.11. Teljesítési határidő

 

5.11.1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1-10 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelésnek a futárszolgálatnak részére történő átadásakor e-mail-t küld.

 

A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a kiskereskedelmi értékesítés miatt a Szolgáltató által üzemeltetett üzletekben napközben eladott termékek csak az adott munkanap végén kerülnek egyeztetésre a Webáruházban szereplő termékekkel, így az ebből adódó esetleges készlethiányért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Így amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Köteles azonban erről a Felhasználót haladéktalanul - legkésőbb 2 munkanapon belül - tájékoztatni, valamint a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül visszautalni az összeget.

 

5.11.2. Ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítással kapcsolatos futárszolgálat díja, illetve az utánvétellel kapcsolatos költség szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Felhasználó a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

5.12. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a végösszeg előre történő megfizetéséhez köti.

 

A Szolgáltató visszatarthatja a Termék kiszállítását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a megrendelés végösszegének kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával.

 

6. Elállás joga – fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (ii.26.) korm. rendelet alapján

 

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint fogyasztónak minősül „a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”, melyre tekintettel a természetes személyeken kívül más személyeket nem illet meg az indokolás nélküli elállási jog.

 

6.2. Amennyiben a Felhasználó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján vagy a Weboldalról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

6.3. A Felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

6.4. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

6.5. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

6.6. A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

6.7. A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén

 

6.7.1. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn a Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége. 

 

6.7.2. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

6.7.3. Visszatartási jog  

 

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Felhasználónak visszajáró összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

6.8. A Felhasználó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

6.8.1. A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.8.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

 

A Felhasználó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell biztonságos, sérülést elkerülő csomagolásban visszaküldeni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

 

7. kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás  

 

7.1. Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

 

7.2. Kellékszavatosság

 

7.2.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

7.2.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

7.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

7.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

7.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.3. Termékszavatosság

 

7.3.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

7.3.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

7.3.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

7.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

7.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

7.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.4. Jótállás

 

7.4.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján (a 10.000,- Ft eladási ár feletti órák és ékszerek tekintetében) a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül.

 

7.4.2. A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében a jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

7.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4.4. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

7.4.5. A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

7.4.6. Ha a Felhasználó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, annak mellékletében meghatározott fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

7.5. A szavatossági igény esetén történő eljárás

 

7.5.1. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

 

7.5.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

7.5.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

7.5.4. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

7.5.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

 

7.5.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

 

7.5.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

7.5.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

8. Vegyes Rendelkezések

 

8.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

8.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

8.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés betartásához.

 

8.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Felhasználóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Felhasználó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

8.6. A Szolgáltató a Webáruházban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

8.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

8.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 

9. Panaszkezelés rendje

 

9.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 309941709

E-mail:info@bojte.com

Postai cím: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1.

 

9.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


9.5. A Felhasználó a panaszának Szolgáltató általi elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

9.5.1. A Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Z Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

9.5.2. A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 
Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 
Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 
Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 
 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 
Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 
Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
 

9.6. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

9.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

9.8. A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Európai Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

9.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

9.10. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

az eljáró bíróságot;
a Feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

10. Szerzői jogok

 

10.1. Miután a Weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.4. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

10.5. A barcsikekszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

10.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,- Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,- Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja. 

 

11. Részleges érvénytelenség  

 

Ha az ÁSZF valamely pontja érvénytelen, úgy a jelen ÁSZF további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

 

12. Adatvédelem

 

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.bojte.com/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

 

                                                                                                                    

Kapcsolat

  • 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.1.
  • +36309941709
  • bojtekft@t-online.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.